สำหรับคนที่ตกเป็นเหยื่อ เมื่อครึ่งปีที่แล้วเหยื่อสามารถขอให้ธนาคารชดใช้ค่าเสียหายได้ ก็ควรเป็นบรรทัดฐานสำหรับเหยื่อรายอื่นๆ ต่อไป

คะแนนและรีวิว
CHATCHAI PLUKCHALEE

22222222


สินค้าแนะนำ